Lubelskie Towarzystwo Naukowe - LTN
Plac Litewski 2; 20-080 Lublin
tel./fax +4881 53-213-00; e-mail: biuro@ltn.lublin.pl
konto: Bank PEKAO SA O. Lublin
nr 52 1240 5497 1111 0000 5013 5970
Numer KRS: 0000139899

[Rozmiar: 2140 bajtów]
Gala wręczenia Lubelskiej Nagrody Naukowej im. Profesora Edmunda Prosta za 2016 r.
jest współfinansowana ze srodków Miasta Lublin.